Parabol & TV-antenner

Vi utför installation och service av paraboler och TV-antenner för både
företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
Vi samarbetar med samtliga programleverantörer på marknaden, våra
tekniker har många års erfarenhet och är CANT certifierade.
Vi har även serviceavtal där vi löpande säkerställer att er utrustning
är drift och funktionskontrollerad.
Ni kan givetvis teckna avtal direkt med oss, så får ni abonnemang och
service på ett och samma ställe.